عزت نفس و اعتماد به نفس, مهارت های زندگی

تغییر سبک زندگی برای شاد بودن

تغییر سبک زندگی
در زندگی هر فرد رسیدن به شادی و شاد بودن از مهم ترین اهداف تلقی می شود. سبک زندگی که با آن بتوان شاد بود و شاد زیست چ...

ادامه مطلب

مهارت های زندگی

اثرات خنده در دوران قرنطینه و کرونا

اثرات خنده بر کرونا
چرا خنده درمان همه دردهاست؟ شما هم متوجه شده اید که وقتی خنده جزیی از وجود شما شود ،دوستان رادور شما جذب میکند سلامتی تان را بهبود میبخشد و...

ادامه مطلب

اختلالات اضطرابی, مشاوره فردی و سلامت روان, مهارت های زندگی

در مواقع بحرانی چگونه بر اضطراب خود غلبه کنیم؟

کنترل اضطراب
تفاوت استرس و اضطراب: این دو کلمه را زمانی که احساسات منفی در ما شروع به حرکت می کنند به زبان می آوریم؛ اما این دو تفاوت هایی نیز با یکدیگر...

ادامه مطلب

عزت نفس و اعتماد به نفس

عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی شخصیت درونی

عزت نفس
عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی  شخصیت درونی عزت نفس تحت تأثیر دو مقوله مهم از عوامل بیرونی و باورهای درونی، قرار داشته و خود ر...

ادامه مطلب