حفظ حریم شخصی:
از مهم ترین دغدغه های یک مراجعه کننده و درمانجو مخفی ماندن راز ها و به طور کلی حفظ حریم شخصی او است. روانشناسان آوای بهار از آنجایی که استرس، دغدغه و نیاز های مراجعه کنندگانش را درک می کند و خود را امین او می داند پس تمام مکالمات درمانجو با درمانگر در روند کلی درمان به طور شخصی حفظ می شود و به هیچ عنوان در معرض افراد دیگر قرار نمی گیرند.
استثنا هایی هم وجود دارد که قانون، مراجع قضایی و یا حتی سلامت خود شخص روانشناس را مجاب می کند تا برخی از اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد. باید به شما اطمینان بدهیم که اطلاعات در غیر این صورت نمی تواند از بستر گفت و گو و درمان هر دو طرف خارج شود.
از آنجایی که امکان مشاوره غیر حضوری در آوای بهار وجود دارد خیلی از درمانجو ها از نشر تصویر چت (گفت و گو)، فیلم ضبط شده از مکالمات ویدیویی و یا انتشار وویس (صدا) خود می ترسند و واهمه دارند درحالی که پخش هیچگونه از این موارد قانونی نیست و قابل پیگیری است به همین دلیل آوای بهار در حفظ حریم شخصی افراد و مراجعان چه به صورت حضوری چه غیر حضوری از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
ناگفته نماند که مراجعان و درمانجو ها نیز باید قانون حریم شخصی را در جلسات مشاوره خود حفظ کنند و بدون اجازه، صدای مشاور را ضبط نکنند. همچنین راه کار های ارائه شده به آن ها را در هیچ جمعی بازگو نکنند. تمامی مشاوره ها تنها مختص به شما هستند و ممکن است در فرد دیگر نه تنها درمانی نباشد بلکه حالات روحی او را نیز بیشتر دچار آسیب کند.